Wykonując odbiór techniczny mieszkania :

szczegółowo oglądamy pomieszczenia- szukamy ewentualnych nieprawidłowości i wad, które podczas użytkowania obiektu mogą przysporzyć Państwu problemów: generować większe koszty wykończenia mieszkania / domu czy wpływać na jego estetykę, bezpieczeństwo i użytkowanie
Podczas odbioru technicznego mieszkania przede wszystkim sprawdzimy:
 • wymiary, rozmieszczenie oraz kształt pomieszczeń (kąty), rozmieszczenie ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych (np. słupów), a także obniżenia stropów oraz inne elementy konstrukcji (podciągi, belki stropowe)
 • krzywiznę ścian i jakość tynków (dokładnie obejrzymy powierzchnię tynków: czy jest jednorodna, bez rys, pęknięć, pęcherzy)
 • instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, CO i grzejniki
* dokładniejsza kontrola wszystkich instalacji możliwa jest dopiero w czasie eksploatacji mieszkania a część może odebrać wyłącznie uprawniony specjalista !
* działanie instalacji CO- sprawdzamy wykonanie podejść wody do grzejników, zamocowanie grzejników – zliczymy ilość
 • sprawdzimy jakość i rozmieszczenie: wyłączników, przełączników, punktów podłączenia elektrycznych gniazd, przyłączy i podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej– wentylację
 • sprawdzimy okna, drzwi tarasowe, balkony– dokładność montażu, styk ościeżnicy okna z tynkiem (obróbka obwodu okien, silikonowanie, obsadzenie okien), sprawdzimy powierzchnia skrzydła okiennego, ościeżnicy i samej szyby (rysy, pęknięcia, ślady pianki montażowej, pęcherze powietrza, zniekształcenia)– parapety
 • montaż wewnętrznych i zewnętrznych– jakość montażu i wygląd drzwi (powierzchnię skrzydeł i ościeżnic), kompletność wyposażenia, czy zainstalowano wszystkie elementy
 • podłogi i posadzki– poziom ułożenia warstw, łączenia podłogi przy ścianach i narożnikach– malowanie ścian i sufitów
 • garaż, miejsce postojowe, piwnicę
Odbiór techniczny domu jednorodzinnego podlega dodatkowo sprawdzeniu:
 • dach
 • ogrodzenie, bramy wjazdowe, bramy garażowe
 • elewacje
 • chodniki, drogi dojazdowe- należące do posiadłości
 • dodatkowe ścianki, murki oporowe
 • garaż, składziki, itp.

Dokumenty przydatne podczas odbioru technicznego:

 • RZUT ARCHITEKTONICZNY: dokument, który otrzymamy od dewelopera w celu zapoznania się z projektem lokalu . Zawiera informacje o jego wielkości i rozłożeniu poszczególnych pomieszczeń, rozmieszczeniu instalacji 
 • STANDARD WYKOŃCZENIA: określa jak deweloper wykończy mieszkanie (np. tynki, rodzaj drzwi wejściowych, parapety wewnętrzne, gniazdka) 
 • PROSPEKT INFORMACYJNY: jest załącznikiem do umowy deweloperskiej i stanowi jej integralną część. Zawiera m.in.: metraż, sposób pomiaru powierzchni, standard wykonania mieszkania, układ pomieszczeń
odbiory techniczne mieszkań

ZADZWOŃ !  dowiesz się m.in.: które usterki,
mogą generować wysokie koszty podczas wykańczania Twojego „M”
bądź przysporzyć problemów przy użytkowaniu mieszkania / lokalu

ZAMÓWIENIE - umów się na odbiór z wyprzedzeniem. 
Pamiętaj! najkorzystniej jest odbierać mieszkanie przy świetle dziennym. Odbiór trwa średnio 2-3 godziny

ODBIÓR - sprawdzamy stan techniczny, zgodność z normami budowlanymi i projektem oraz oglądamy i mierzymy mieszkanie / lokal pod względem wykończenia, m.in. wymiary otworów drzwiowych, itp.

DOKUMENTACJA - odbiór mieszkania kończy się protokołem odbioru. Wypełniamy nasz wewnętrzny dokument, spisujemy wszelkie ewentualne niedociągnięcia, zmiany czy uszkodzenia

(biuro) 81 75-10-700 / 505-780-318
team-bud.h.hunek@wp.pl
TURYSTYCZNA 132 , 20-258 Lublin
Szukaj