ODBIORY TECHNICZNE

Lublin i okolice

od 250 zł
cena zależna od metrażu, lokalu i oferty

Wykonując odbiór techniczny mieszkania :

– szczegółowo oglądamy pomieszczenia
– szukamy ewentualnych nieprawidłowości i wad, które podczas użytkowania obiektu mogą przysporzyć Państwu problemów: generować większe koszty wykończenia mieszkania / domu czy wpływać na jego estetykę, bezpieczeństwo i użytkowanie.

Podczas odbioru technicznego mieszkania przede wszystkim sprawdzimy:
– wymiary, rozmieszczenie oraz kształt pomieszczeń (kąty), rozmieszczenie ścianek działowych, elementów konstrukcyjnych (np. słupów), a także obniżenia stropów oraz inne elementy konstrukcji (podciągi, belki stropowe)
– krzywiznę ścian i jakość tynków (dokładnie obejrzymy powierzchnię tynków: czy jest jednorodna, bez rys, pęknięć, pęcherzy)
– instalację: elektryczną, wodną i kanalizacyjną, CO i grzejniki
Dokładniejsza kontrola wszystkich instalacji możliwa jest dopiero w czasie eksploatacji mieszkania a część może odebrać wyłącznie uprawniony specjalista !

– działanie instalacji CO- sprawdzamy wykonanie podejść wody do grzejników, zamocowanie grzejników – zliczymy ilość
– sprawdzimy jakość i rozmieszczenie:
* wyłączników, przełączników, punktów podłączenia elektrycznych gniazd
* przyłączy i podejść instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
– wentylację
– sprawdzimy okna, drzwi tarasowe, balkony– dokładność montażu, styk ościeżnicy okna z tynkiem (obróbka obwodu okien, silikonowanie, obsadzenie okien), sprawdzimy powierzchnia skrzydła okiennego, ościeżnicy i samej szyby (rysy, pęknięcia, ślady pianki montażowej, pęcherze powietrza, zniekształcenia)
– parapety – montaż wewnętrznych i zewnętrznych– jakość montażu, wygląd drzwi (powierzchnię skrzydeł i ościeżnic), kompletność wyposażenia, czy zainstalowano wszystkie elementy
– podłogi i posadzki– poziom ułożenia warstw, łączenia podłogi przy ścianach i narożnikach
– malowanie ścian i sufitów
– garaż, miejsce postojowe, piwnicę

Odbiór techniczny domu jednorodzinnego podlega dodatkowo sprawdzeniu:
– dach
– ogrodzenie, bramy wjazdowe, bramy garażowe
– elewacje
– chodniki, drogi dojazdowe- należące do posiadłości
– przyłącza
– instalacje
– wentylacje
– dodatkowe ścianki, murki oporowe
– garaż, składziki, itp.

Dokumenty przydatne podczas odbioru technicznego:

  • RZUT ARCHITEKTONICZNY:dokument, który otrzymamy od dewelopera w celu zapoznania się z projektem lokalu . Zawiera informacje o jego wielkości i rozłożeniu poszczególnych pomieszczeń, rozmieszczeniu instalacji

  • STANDARD WYKOŃCZENIA: określa jak deweloper wykończy mieszkanie (np. tynki, rodzaj drzwi wejściowych, parapety wewnętrzne, gniazdka)

  • PROSPEKT INFORMACYJNY: jest załącznikiem do umowy deweloperskiej i stanowi jej integralną część. Zawiera m.in.: metraż, sposób pomiaru powierzchni, standard wykonania mieszkania, układ pomieszczeń

ZAMÓWIENIE – umów się na odbiór z wyprzedzeniem. Pamiętaj! najkorzystniej jest odbierać mieszkanie przy świetle dziennym. Odbiór trwaśrednio 2-3 godziny

ODBIÓR – sprawdzamy stan techniczny, zgodność z normami budowlanymi i projektem oraz oglądamy i mierzymy mieszkanie / lokal pod względem wykończenia, m.in. wymiary otworów drzwiowych, itp.

DOKUMENTACJA – odbiór mieszkania kończy się protokołem odbioru. Wypełniamy nasz wewnętrzny dokument, spisujemy wszelkie ewentualne niedociągnięcia, zmiany czy uszkodzenia

UMÓW SIĘ NA ODBIÓR
505-780-318

dowiesz się m.in.:
które usterki, mogą generować wysokie koszty podczas wykańczania Twojego „M”
bądź przysporzyć problemów przy użytkowaniu mieszkania / lokalu